Zet de inhaalslag van vrouwen in Nederland door?

Zet de inhaalslag van vrouwen in Nederland door?

Onlangs verscheen in het nieuws de mededeling dat jonge vrouwen tegenwoordig meer verdienen dan jonge mannen. Naar aanleiding van statistieken van het CBS is te concluderen dat vrouwen in het bedrijfsleven, jonger dan 30 jaar, meer verdienen dan de mannelijk leeftijdsgenoten. De inhaalslag van vrouwen in Nederland zet dus door. In dit artikel gaan we in op de verschillen tussen mannen en vrouwen op arbeidsgebied, zowel op nationaal als internationaal niveau.

Zet de inhaalslag van vrouwen in Nederland door? - Hays.nl
Leestijd: 3 minuten | Door Hays HR

In het onderzoek ‘Gelijk loon voor gelijk werk’ van het CBS worden onder andere de lonen van de vrouwen ten opzichte van de mannen in de overheidssector en het bedrijfsleven vergeleken. Daaruit is af te leiden dat het verschil in loon tussen vrouwen en mannen bij de overheid zichtbaar kleiner is dan het verschil tussen de lonen van vrouwen en mannen in het bedrijfsleven.

Inmiddels verdienen vrouwen tot hun dertigste meer dan mannen in dezelfde leeftijdscategorie. Echter, na het dertigste levensjaar zijn het de mannen die meer verdienen dan de vrouwen, en de verschillen tussen de man en de vrouw zijn daarbij nog erg groot, zo toont het onderzoek van het CBS aan. De inhaalslag van vrouwen zet dus door, maar er is zeker nog terrein te winnen voor de vrouwen.

Onderzoek naar genderdiversiteit op de werkvloer

Om meer te weten te komen over de verschillen tussen mannen en vrouwen in de internationale arbeidsmarkt, is het waardevol om het Gender Diversity-rapport te lezen; een wereldwijd onderzoek gedaan door Hays naar genderdiversiteit op de werkvloer.

ER IS EEN AANTOONBARE CORRELATIE TUSSEN HET AANTAL VROUWELIJKE WERKNEMERS OP DE WERKVLOER EN DE ECONOMISCHE WELVAART

Het is aangetoond dat organisaties met veel diversiteit niet alleen beter presteren dan de bedrijven die minder diversiteit hebben, maar ook nog eens aantrekkelijker zijn voor getalenteerde professionals. Diversiteit zorgt er daarbij voor dat de werknemers langer werkzaam zullen blijven voor het bedrijf en dus loyaler zijn. Er is een aantoonbare correlatie tussen het aantal vrouwelijke werknemers op de werkvloer en de economische welvaart. Ondanks dit gegeven, zijn vrouwen wereldwijd nog lang niet gelijkgesteld aan mannen en zijn deze ook nog eens ondervertegenwoordigd.

Het rapport over Gender Diversity van Hays toont aan dat organisaties nog steeds veel kunnen ondernemen om de verschillen tussen mannen en vrouwen kleiner te maken. We spraken voor dit onderzoek met meer dan 11.500 mannen en vrouwen verdeeld over 25 landen. Hieruit kunnen interessante inzichten worden getrokken.

Highlights onderzoek genderdiversiteit:

  • 79% van de respondenten geeft aan dat de meest ‘senior’ persoon in de organisatie een man is.
  • 47% van de ondervraagde vrouwen zegt de kans te hebben om zichzelf te promoten en hun ambities te uiten, vergeleken met 53% van de mannen. In Nederland is deze verdeling 50% van de vrouwen, tegenover 73% van de mannen.
  • 78% van de mannen geeft aan dat ze denken dat hun salaris gelijk is aan dat van het andere geslacht, vergeleken met 56% van de vrouwen.
  • 77% van de ondervraagde mannen gelooft dat ze gelijke kansen op de arbeidsmarkt hebben, tegenover 55% van de vrouwen.
  • Respondenten die werken voor een bedrijf waar een ‘Gender Diversity Policy’ geldt, zijn er vaker van overtuigd dat er geen verschil in salaris is tussen mannen en vrouwen.

Van de ondervraagden in Nederland is 48% van de vrouwen ervan overtuigd dat iedereen, ongeacht geslacht, gelijk wordt betaald. Bij de mannen ligt dit percentage een stuk hoger, namelijk 76%. Dit toont aan dat mannen vaak niet het besef hebben dat er wel degelijk nog verschillen zijn tussen de geslachten.

Zoals het CBS heeft aangetoond verdienen jonge vrouwen gemiddeld gezien meer, maar dit komt voornamelijk door het feit dat vrouwen gemiddeld gezien een hogere opleiding hebben genoten. Het omslagpunt ligt op dit moment rond een leeftijd van 30 jaar, vanaf dan gaan mannen meer verdienen. Eén verklaring daarvoor is dat vrouwen vanaf die leeftijd minder gaan werken, terwijl mannen evenveel of zelfs meer gaan werken.

Toch is er, zoals aangegeven, nog een grote kloof tussen mannen en vrouwen op hogere leeftijd, en hier ligt dus zeker nog een uitdaging.

Lees hier het hele genderdiversiteitsrapport, en krijg meer informatie over de verschillen tussen mannen en vrouwen op de internationale arbeidsmarkt.

block volg hays op social

Volg Hays op social media

Follow Hays on LinkedIn - Hays.be
Volg Hays op Facebook - Hays.nl
Volg Hays op Instagram - Hays.nl

block ik heb een vacature

Ik heb een vacature

Wij geloven dat de juiste kandidaat een organisatie kan veranderen.
 

Block SFMC contact fomr

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek

  •  
    Door dit formulier in te vullen bevestigt u dat u op de hoogte bent van ons Privacybeleid waarin wordt uitgelegd wat we met uw persoonlijke gegevens doen.