Kansen voor werkgevers

Employee wellbeing biedt kansen voor werkgevers

Sir Richard Branson (Virgin) heeft de reputatie bedrijven te bouwen waarin de medewerker centraal staat. En het is bekend dat zijn bedrijven met uitzonderlijke klantervaring ook voor disruptie van hele industrieën hebben gezorgd. De kern voor succes zit volgens de filosofie van Branson in het zorgen voor medewerkers.

Kansen voor werkgevers - Hays.nl

Elke directeur wereldwijd zal het hier mee eens zijn, maar lang niet allemaal weten ze raad met de uitvoering ervan.

Employee wellbeing, een definitie

Ingegeven door veel factoren vertonen mensen (wereldwijd) in toenemende mate een behoefte aan balans. Wellbeing - het welzijn - van werknemers wordt daarmee steeds relevanter en de noodzaak groeit om hier in de werkplek van vandaag de dag rekening mee te houden.

Ook Hays streeft naar de verbetering van de bedrijfsresultaten door op de eerste plaats voor haar mensen te zorgen. Wij zijn graag nieuwsgierig en willen altijd meer weten over mensen en de wereld van werk. In dit artikel nemen wij de mogelijkheden en uitdagingen van employee wellbeing voor u onder de loep.

Werkgevers, de facilitators van gezondheid

Is de werkgever of de werknemer verantwoordelijk voor de gezondheid van het individu?

Alle mensen werkzaam binnen een organisatie houden er hun eigen levensstijl op na. En die levensstijlen zijn (gelukkig) erg divers. Maar niet iedereen vertoont hetzelfde niveau van fysieke of mentale gezondheid. En ook het werk op zich beïnvloedt ons persoonlijk welzijn. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Omdat een gezonde werknemer gelukkiger is en beter presteert, is het een positieve ontwikkeling dat werkgevers (maar ook verzekeraars!) in toenemende mate over de verantwoordelijkheidsvraag heen stappen en een proactieve rol aannemen als facilitator van gezond gedrag van hun mensen.

Werkgevers kunnen de persoonlijke verantwoordelijkheid voor gezond gedrag faciliteren door hun mensen bijvoorbeeld programma’s aan te bieden waarbij wearables of andere (app) technologie wordt gebruikt. Werknemers kunnen hier laagdrempelig mee ‘uit de voeten’. Een spel- of wedstrijdelement verhoogt doorgaans de betrokkenheid. Voor het positieve langetermijneffect van wearables op gedragsverandering en gezondheid zien we steeds meer wetenschappelijk bewijs.

Werknemers, de co-creators van programma’s

Werknemers zullen bij de ontwikkeling en implementatie van dergelijke programma’s een steeds belangrijkere bijdrage (moeten gaan) leveren. Succes is tenslotte vaak afhankelijk van de mate van betrokkenheid, en daarmee kan men niet vroeg genoeg beginnen. Gezondheid is niet gemakkelijk te transformeren en mensen laten zich daarin al helemaal niet simpelweg de mening van een werkgever opleggen.

We zien dat naast een traditionele focus op fysieke gezondheid, ook andere aspecten van gezondheid meer aandacht krijgen. Slaap, sociale relaties, voeding, financiën, stress, maar ook spiritualiteit en mindfulness. De trend verschuift naar een meer holistische kijk op employee wellbeing. Programma’s proberen om de mensen in de organisatie gezonde(re) gewoontes bij te brengen, voor zowel op de werkvloer als thuis.

Gezondheid is een zeer persoonlijk gegeven. De werkgever en het individu vinden elkaar door gezamenlijk programma’s te ontwikkelen die het gezondheid van alle mensen binnen een organisatie bevorderen. Een gelukkige werknemer draagt immers bij aan de groei van de werkgever.

block volg hays op social

Volg Hays op social media

Follow Hays on LinkedIn - Hays.be
Volg Hays op Facebook - Hays.nl
Volg Hays op Instagram - Hays.nl

block ik heb een vacature

Ik heb een vacature

Wij geloven dat de juiste kandidaat een organisatie kan veranderen.
 

block werkgeluk

Rapport werkgeluk

Rapport werkgeluk - Hays.nl

Hoe gelukkig zijn Nederlandse professionals eigenlijk in hun werk? Welke factoren zijn volgens hen cruciaal voor geluk op de werkvloer? En in hoeverre zijn deze factoren doorslaggevend in de keuze voor een nieuwe baan?

block onderzoek stress

Onderzoek stress op de werkvloer

Onderzoek stress op de werkvloer - Hays.nl

Hoe gaan managers om met stress bij hun medewerkers? Herkennen ze de signalen? Praten ze erover? En wie is verantwoordelijk voor het bespreken ervan?