Veelgestelde vragen Wet DBA

Veelgestelde vragen Wet DBA

De nieuwe Wet DBA wetgeving levert ongetwijfeld veel vragen op. Hays zet de veelgestelde vragen op een rij en voorziet u van antwoorden.

Welke verandering brengt de Wet DBA met zich mee?

Op 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in werking getreden. De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is verdwenen en vervangen voor modelovereenkomsten waar de relatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer zodanig is beschreven, dat deze niet leidt tot een dienstbetrekking. De modelovereenkomsten dienen vooraf door de Belastingdienst te worden goedgekeurd.

Wat betekent de nieuwe Wet DBA voor bedrijven en ZZP'ers?

Het werken met een modelovereenkomst biedt meer helderheid over de voorwaarden waaronder een ZZP’er kan werken. Zowel de ZZP’er als de inlener hebben vooraf de zekerheid dat de relatie niet als een arbeidsrelatie binnen dienstbetrekking zal worden beoordeeld, zolang beide ook in de praktijk werken conform de bepalingen uit de modelovereenkomst.
Naleving van de goedgekeurde modelovereenkomst is essentieel. Mocht bij een controle de Belastingdienst toch constateren dat er niet conform de goedgekeurde modelovereenkomst samengewerkt wordt en er daardoor sprake is van een dienstbetrekking, dan kan de inlener een naheffing ontvangen voor het betalen van loonbelasting en sociale premies en een eventuele boete. Een ZZP’er heeft dan mogelijk (met terugwerkende kracht) geen recht op zelfstandigenaftrek en eventuele fiscale voorzieningen.

Waarom bepaalt Hays wat voor modelovereenkomst ik krijg?

Hays is gespecialiseerd in het bemiddelen van ZZP’ers en gebruikt hierbij een door de Belastingdienst goedgekeurd modelovereenkomst die compliant is volgens wet DBA. De modelovereenkomst sluit inhoudelijk goed aan bij de gewenste samenwerking tussen alle betrokkenen middels de gespiegelde afspraken en gangbare opties die hierin zijn opgenomen. Dit biedt een praktische en veilige manier van werken voor zowel de ZZP’er als de inlener.
Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u graag door naar onze pagina over de goedgekeurde modelovereenkomst van Hays.

Hoe weet ik dat de modelovereenkomst voldoet aan de wensen van de inlener?

De goedgekeurde modelovereenkomst van Hays bevat gespiegelde afspraken en gangbare opties die inhoudelijk nauw aansluiten aan bij de gewenste samenwerking tussen alle betrokkenen. Gangbare overeenkomsten zijn hierin meegenomen die een inlener maakt met een intermediair of ZZP’er, zoals afspraken op het gebied van intellectuele eigendommen, geheimhouding en veiligheid. Hiermee ontstaan consistente contractafspraken die aansluiten in de praktijk. Ook zijn in de modelovereenkomst van Hays gangbare opties opgenomen, waardoor het een flexibel contract is met keuzemogelijkheden (bijv. met de betalingstermijn, of aanvullende documenten zoals een VOG).
Het maken van allerlei aanvullende bepalingen is daarom met de modelovereenkomst van Hays niet nodig, waardoor het risico om uw goedkeuring vanuit de Belastingdienst te verliezen wordt verkleind.

Waarom moet ik een Hays DBA scan invullen?

Sinds de invoering van de wet DBA heeft de Belastingdienst geen eisen gesteld rondom de praktische uitvoering van de wet. Een goede inventarisatie van de huidige situatie, eventuele correctie en monitoring en beheersing is daarom van belang. Hays heeft voor een scan gekozen om op een praktische manier u te informeren en meer context te bieden over de werkelijke situatie in uw organisatie. Tevens wordt duidelijk op welk gebied eventueel verschil in inzicht is tussen de zzp’er en de inhurende manager. Deze uitkomsten bieden de mogelijkheid om te bekijken in welke mate de werkelijke situatie aansluit bij de toetsingscriteria voor de beoordeling arbeidsrelatie.
Om naleving van de Wet DBA te waarborgen biedt Hays u concrete adviezen door middel van een rapport met uit de scan verzamelde informatie. Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u graag door naar onze pagina over de Hays DBA Scan.

block wet dba alle onderwerpen

Hays Modelovereenkomst

Hays beschikt over een eigen modelovereenkomst, goedgekeurd door de Belastingdienst.

Hays DBA Scan

Krijg eventuele risico's in uw organisatie zichtbaar en verklein ze met onze Wet DBA Scan.

Veelgestelde vragen

Wij zetten de meest gestelde vragen over de wet DBA op een rij.

Outsourced recruitment

Hays levert ook outsourced recruitment oplossingen, zoals RPO en MSP.

block ik heb een vacature

Ik heb een vacature

Wij geloven dat de juiste kandidaat een organisatie kan veranderen.