Baan van de Toekomst

Hays deed onderzoek naar de toekomstige arbeidsmarkt. Bestaan onze banen in 2030 nog en zo ja hoe is de inhoud veranderd?

 

Wij hebben onderzoek gedaan in de sectoren Engineering & Technology, Finance, IT, Logistiek & Supply Chain en Oil & Gas. Aan de onderzoeken deden ruim 350 professionals mee.

Wat is Baan van de Toekomst?

Aan de hand van toekomstschetsen is een serie stellingen voorgelegd aan specialisten, werkzaam in de betreffende sectoren. Daarbij kwamen onderwerpen aan bod zoals werkgelegenheid, carrièreperspectief en de invloed van (geopolitieke) internationale ontwikkelingen op de positie van Nederlandse werknemers. De stellingen gingen ook in op de gewenste kennis en competenties, op de vraag of het huidige kennisniveau van werknemers in de sectoren ook in 2030 nog volstaat en natuurlijk op inhoudelijke veranderingen van het vak en de sectoren zelf.

In het rapport zijn diepte-interviews opgenomen die wij hielden met professionals die op hoog niveau actief zijn in de sector. Tot slot komen de Hays experts aan het woord.

Het rapport is bedoeld om te informeren en te inspireren. We hopen dan ook van harte dat het gespreksstof oplevert voor werkgevers en werknemers bij de talloze organisaties in ons land.

Bekijk hieronder de onderzoeken per branche.

00

Related Assets