Hoe kan IT ons helpen omgaan met de snelle veranderingen

Steve Weston, Chief Information Officer - Hays

Het omgaan met verandering en verstoringen is een tweede natuur voor IT-teams. Maar de pandemie heeft het woord ‘verstoring’ een geheel nieuwe betekenis gegeven, zelfs in de ogen van de meest ervaren techneuten. Hoe blijft u staande in deze snel veranderende tijd?
 
Al voordat COVID-19 toesloeg, was het omgaan met onvoorziene veranderingen en innovatie als reactie daarop onderdeel van de dagelijkse bezigheden van IT teams. Het zijn immers veranderingen en verstoringen die vaak de behoefte aan technologische oplossingen aanwakkeren Maar nu ervaren we een niveau van ontwrichting zoals we nog nooit eerder hebben gezien. 
 
We hebben allemaal de verhalen gehoord over hoe, als reactie op de pandemie, bedrijven zijn gedigitaliseerd. De helft van de organisaties heeft nieuwe klantkanalen geïntroduceerd (bijvoorbeeld e-commerce, mobiele apps of chatbots) en tweederde heeft de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) en automatisering versneld. IT teams over de hele wereld zijn de uitdagingen aangegaan en hebben in een razend tempo nieuwe manieren van werken geïntroduceerd. Nu bereiden de CIO's (Chief Information Officers) zich voor op de volgende fase van COVID-gerelateerde veranderingen.
 

Voortdurende verandering

U bent het vast met me eens dat de technologie tijdens de beginfase van COVID-19 zeker haar waarde heeft bewezen. Immers, technologie en de teams hierachter hielpen bedrijven hun bestaande bedrijfsmodellen snel om te buigen en te vernieuwen. Dit omvatte een toename van activiteiten in de e-commerce en e-betalingen, en het mogelijk maken om wereldwijd op afstand te gaan werken. 
 
Dit alles heeft echter een aanzienlijke druk gelegd op onze technologieën, processen en mensen. Zo'n 85 procent van de IT managers is van mening dat permanent, fulltime thuiswerken een grotere druk legt op hun personeel. Een derde is bezorgd over het feit dat hun teams te veel tijd en middelen nodig hebben, die er vaak niet zijn binnen bedrijven. Uit verder onderzoek blijkt dat acht op de tien IT managers zich zorgen maken over de mentale gezondheid van hun team tijdens de pandemie, wat ertoe leidde dat 58 procent van hen programma's ter ondersteuning van hun personeel op poten heeft gezet. 
 
Nu nog blijven IT-teams over de hele wereld reageren op de veranderende gevolgen van de pandemie. Cybersecurity blijft een topprioriteit aangezien het aantal cyberaanvallend blijft stijgen in omvang en complexiteit, volgens recente statistieken van Interpol. Deze trend toont geen teken van stoppen. In het Verenigd Koninkrijk blijkt uit onderzoek van het World Economic Forum dat cyberaanvallen het op twee na hoogste risico vormen voor bedrijven in relatie tot COVID-19, ná faillissement en langdurige werkloosheid.
 
Accenture heeft ook voorspeld dat organisaties in de toekomst te maken kunnen krijgen met een terugval in de privacy van gegevens, als een reeks problemen op het gebied van gegevensbeveiliging niet voor het hele personeelsbestand wordt aangepakt. Verder onderzoek toont aan dat 47 procent van het personeel geen adequate begeleiding kreeg van hun IT afdeling toen ze de overstap maakten naar het remote werken, dus misschien zijn de voorspellingen van Accenture niet verrassend.
 
Moeheid in online samenwerken is een andere opkomende dreiging, waarbij medewerkers op afstand steeds meer genoeg krijgen van het aantal videogesprekken die hun dagen vullen. Geplande vergaderingen, in tegenstelling tot ad hoc gesprekjes bij de koffiemachine, zijn nu aan de orde van de dag, met als gevolg een overvolle agenda en weinig tijd om tussendoor op adem te komen. Zoals ik later zal bespreken pakken IT teams dit opkomende en groeiende probleem nu aan, door het personeel weer op kantoor te laten werken en de communicatie over meerdere platformen te laten verlopen.
 

IT teams bereiden zich voor op een nieuw jaar vol onzekerheid

Om de massale gevolgen van COVID-19 op lange termijn te overleven, zullen IT-teams een steeds belangrijkere rol spelen bij de aanpak van de uitdagingen waarmee hun organisaties worden geconfronteerd. Dit zal een aanzienlijke impact hebben op CIO's. Deskundigen hebben lang voorspeld dat de rol zal evolueren van Chief Information Officer naar Chief Influence Officer. Nu lijkt deze verschuiving meer dan ooit onvermijdelijk. Ze zullen worden betrokken bij een breder scala aan zakelijke beslissingen, waaronder het vaststellen van de culturele- en bedrijfswaarden. Wanneer er meer verandering nodig is, voorspel ik dat de CIO voor veel organisaties het eerste aanspreekpunt zal worden om te helpen bij het zoeken naar slimme en nieuwe oplossingen. 
 
Hier zijn enkele manieren waarop de huidige IT managers en hun teams op deze verandering reageren (en je er als bedrijf gebruik van kunt maken):
 

1. Cross-platform communicatie 

Om hun organisatie te helpen op één lijn te blijven en samenwerkingsmoeheid te verminderen, bieden IT-teams oplossingen om de terugkeer naar de werkplek te vergemakkelijken waar sociale afstand en robuuste schoonmaakmaatregelen moeten worden genomen om te voldoen aan de huidige COVID-19-richtlijnen. Gedigitaliseerde plattegronden en bewegwijzering, track-and-trace apps en sensortechnologie bijvoorbeeld, kunnen office managers helpen bij het optimaliseren van de schoonmaak en het monitoren van zowel de omgevingscondities als de bezettingsgraad.
 
Hybride werkmodellen echter, zullen waarschijnlijk een gestroomlijnde terugkeer naar het werk niet helpen, waarbij het personeel wellicht op ad-hoc basis het kantoor wil binnenlopen of hun kantoorbezoeken met andere teamleden wil coördineren. Dit is waar intelligente en geïntegreerde oplossingen zullen helpen. Het zal office managers de flexibiliteit bieden om hun katoorruimtes aan te passen aan de veranderende dynamiek van het personeel, wat het risico op infectie-overdracht zal verminderen en het vertrouwen van medewerkers om weer naar kantoor te komen zal vergroten. Voor IT teams kan dit betekenen dat ze een nieuwe reeks gebouwtechnologieën moeten installeren, onderhouden en monitoren om hun kantoren te optimaliseren.
 
Om de vermoeidheid van het online samenwerken verder te verminderen, implementeren de IT-teams ook een reeks platform overschrijdende communicatiemiddelen om de digitale communicatie fris te houden en mensen in staat te stellen het beste platform te gebruiken. Deloitte raadt aan: "de werknemers moeten informatie krijgen via het communicatiemiddel dat hun voorkeur geniet". Dit is dus geen one-size-fits-all oplossing binnen een bedrijf, verre van dat.
 
Deze vraag naar gepersonaliseerde communicatietools legt een extra druk op onze traditionele netwerken. Cloud-gebaseerde oplossingen hebben geholpen. Sterker nog 83 procent van de bedrijven beweert dat de cloud heeft geholpen om te overleven tijdens de pandemie, door de levering van tools voor werken op afstand te versnellen en platformonafhankelijke communicatie mogelijk te maken. In de toekomst zullen IT managers blijven profiteren van de flexibiliteit van de cloud.
 

2. Agile werken met de cloud

Afgezien van netwerkoverwegingen, wordt voor veel bedrijven de Cloud steeds belangrijker. Zo bieden cloud-native en microservicesgerichte e-commerceplatformen flexibiliteit, waardoor organisaties gemakkelijk kunnen reageren op voortdurende veranderingen. Microservices zijn de volgende stap van de agile DevOps-methodologie, waarbij kleine, op zichzelf staande applicaties kunnen worden gebruikt om e-commerceplatformen te finetunen. Onderzoek toont aan dat er sinds het begin van de pandemie sprake is van een aanzienlijke groei in beide gebieden, dankzij de flexibiliteit die zij bieden.
 
Dergelijke oplossingen zullen organisaties helpen om in de komende maanden nieuwe paden in te slaan. Vanuit budgettair oogpunt zijn kosteneffectieve en flexibele oplossingen zoals de cloud, DevOps en microdiensten belangrijke trends. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven tijdens de eerste drie maanden van de crisis elke week het equivalent van 15 miljard dollar extra aan technologie hebben uitgegeven - maar nu wordt een krimp van 7,3 procent in IT-uitgaven voorspeld voor 2020. Daarom richten IT managers zich nu op het stroomlijnen van activiteiten en moderniseren van hun bestaande technologieën en processen om het voortbestaan van hun bedrijf te garanderen.
 

3. IT-teams en AI zullen een prominentere rol spelen.

Nu de inkomsten voor velen dalen, herschikken CIO's hun uitgaven om prioriteit te geven aan de klantervaring. Product- en servicepersonalisatie is bijvoorbeeld een toonaangevende digitale trend, die bedrijven in staat stelt hun consumentenervaring te optimaliseren en de betrokkenheid van de klant te vergroten.
 
Automatisering, AI en machinaal leren helpen bedrijven om hun activiteiten en gebruikerservaring te blijven stroomlijnen. Accenture voorspelt dat de samenwerking tussen mens en AI nu een vereiste is om bedrijven te helpen ombuigen, door automatiseringstechnologieën naar een hoger niveau te tillen en deze te gebruiken om niet alleen taken efficiënt uit te voeren, maar ook bedrijfsprocessen te verbeteren. Zo zien we bijvoorbeeld een toename van de vraag naar chatbots en spraaktechnologieën. AI-aangedreven beveiligingstools kunnen IT teams ook helpen om meer te bereiken met minder mensen, terwijl ze de productiviteit van het hele bedrijf verhogen.
 
Automatiseringstechnologieën hebben een cruciale rol gespeeld in het overleven van meer dan driekwart van de bedrijven tijdens de pandemie, door hen te helpen het hoofd te bieden aan arbeidstekorten en hun processen te optimaliseren. Uit verder onderzoek van IDC blijkt ook dat cloudgebaseerde en AI-technologieën een belangrijke rol blijven spelen in de publieke sector, waarbij het ziekenhuizen helpt met het versnelt vastsellen van de diagnose en het testen van COVID-19, terwijl ze via chatbots geautomatiseerde raad op afstand kunnen geven aan patiënten in quarantaine.
 

4. De vaardigheden van IT professionals veranderen | IT proff erkennen nu andere skills

Gedurende de hele pandemie hebben we een stijging gezien in de vraag naar bepaalde vaardigheden en rollen. IT teams blijven zich bijscholen en trainen om up to date te blijven met deze steeds veranderende eisen en om hun carrière echt toekomstbestendig te maken. Volgens James Milligan, ons Global Head of Technology, waren functies rondom de cloud het meest gevraagd aan het begin van de lockdown, omdat bedrijven en onderwijsinstellingen in een razend tempo werkten aan de introductie van thuiswerken en -leren. 
 
Terwijl de pandemie er nog is, voorspelt Milligan ook een grote vraag naar databeveiligingsexperts, data-analisten, datawetenschappers en experts op het gebied van machinaal leren, evenals specialisten op het gebied van verandermanagement. Zeker aangezien bedrijven zich blijven aanpassen aan het steeds veranderende COVID-19 landschap.
 
Aangezien IT teams steeds meer samenwerken met andere afdelingen, zal er ook veel vraag zijn naar soft skills, waarbij de Europese Commissie leiderschap, emotionele intelligentie, aanpassingsvermogen, creativiteit en kritisch denken als belangrijkste vaardigheden benadrukt, naast de technische kennis natuurlijk. Wat de programmeertalen betreft heeft R onlangs een heropleving gezien tijdens de pandemie, maar C, Java en Python blijven de drie meest gevraagde skills.
 
Verandering is voor iedereen snel een tweede natuur aan het worden - niet alleen voor degenen die in de IT werken. De pandemie heeft de manier waarop we werken ten goede veranderd, voor altijd. Deze veranderingen zullen gevolgen hebben voor CIO's en IT teams, waardoor hun invloed binnen de organisaie toeneemt. Voor de toekomst verwacht ik dat onze IT teams een meer transformerende, bedrijfskritische rol blijven spelen om de wereld nu en in de komende jaren draaiende te houden.
00

Related Assets