STAR method example

STAR-METHODE - GEBRUIK HET ALS EEN PROFFESIONAL

De STAR-methode is een van de meest gebruikte gesprekstechnieken tijdens een sollicitatiegesprek. Maar je kunt deze methode ook toepassen als sollicitant om effectief te communiceren.

 
 
 

WAT IS DE STAR-METHODE? 

STAR staat voor: 
 
Situatie
Taak
Actie
Resultaat 
 
De STAR-methode gebruikt succesvolle ervaringen uit het verleden als voorspeller van toekomstige prestaties van de sollicitant. Vaak eindigt het acroniem met een 'R' voor 'reflectie'. 
 

SITUATIE 

Beschrijf je verhaal door de context te schetsen van de situatie of uitdaging waarmee je werd geconfronteerd. Als je ervaring hebt met werken in een relevante sector, academische projecten of vrijwilligerswerk, geef dan twee of drie specifieke details hierover. 
De interviewer is meer geïnteresseerd in welke acties je hebt ondernomen en welke resultaten je hebt behaald, dus besteed veel tijd aan dit deel van je antwoord.

TAAK

Leg uit voor welke specifieke taak of doel je verantwoordelijk was binnen een specifieke situatie. Wat moest er bereikt of opgelost worden? Bedenk één of twee hoofdpunten die jouw manier van denken het beste illustreren. Dit onderdeel vergt een minimale hoeveelheid tijd, vergelijkbaar met het onderdeel situatie.

ACTIE

In dit deel van het sollicitatiegesprek moet je beschrijven welke acties je hebt ondernomen om de situatie aan te pakken of de taak uit te voeren. Wees specifiek over je rol en de stappen die je hebt ondernomen. Dit is het belangrijkste deel van je antwoord.

RESULTAAT  

Sluit af met een beschrijving van de positieve resultaten van je acties. 
Focus op twee of drie resultaten van je acties. Gebruik kwantificeerbare statistieken of kwalitatieve prestaties om de impact van je acties te benadrukken en hoe je groeit als professional.

REFLECTIE

Wat heb je geleerd van deze situatie? Wat zou je de volgende keer anders doen, of misschien hetzelfde?

 

VOORBEELDEN VAN STAR-METHODES: 

Stel je voor dat je in een sollicitatiegesprek zit en de interviewer vraagt: "Vertel me eens over een moment waarop je een moeilijke klant moest aanpakken."
Als je de STAR-methode toepast, zou je het volgende kunnen vermelden: 
 
Situatie: Stel je voor dat je in een sollicitatiegesprek zit en de interviewer vraagt: "Vertel me eens over een moment waarop je een moeilijke klant moest aanpakken."
 
Taak: Jouw taak in deze situatie was om het probleem op te lossen en ervoor te zorgen dat de klant tevreden wegging.
 
Actie: Je zou kunnen uitleggen hoe je actief naar de zorgen van de klant hebt geluisterd, je hebt ingeleefd in hun frustratie en vervolgens een oplossing hebt aangeboden. Je kunt ook vermelden dat je een supervisor hebt ingeschakeld als dat nodig is.
 
Resultaat: Dankzij jouw acties is het probleem van de klant opgelost en heeft een positieve indruk van jouw bedrijf gekregen. Deze aanpak verbeterde de klanttevredenheidsscores en droeg bij aan het succes van je team.
 
Reflectie: Ten eerste was ik blij dat alles goed was gegaan. Ik kon laten zien hoe nauwkeurig ik ben. Ik heb geleerd dat ik goed ben in delegeren en overzicht houden. 
 
In dit voorbeeld heb je de STAR-methode effectief gebruikt om je antwoorden te structureren, waardoor het voor de interviewer duidelijk en gemakkelijk te begrijpen is hoe je uitdagende situaties hebt aangepakt.
 

DE VOORDELEN VAN DE STAR-METHODE 

Je kunt je structuur aantonen door de STAR-METHODE gebruiken. Bovendien geeft het je een prachtig kader om jouw talenten en positieve eigenschappen te benadrukken tijdens het sollicitatiegesprek.
 
Hier vind je meer tips voor sollicitatiegesprekken of lees je meer over de meest gestelde vragen.

block carriere advies logo

Carriere Advies - hays.nl

block download gids sollicitatiegesprek

Gratis gids met tips voor sollicitatiegesprekken

Wij maakten een gratis gids met tips voor een succesvol sollicitatiegesprek.

block zoek vacatures

Zoek vacatures

Wij geloven dat de juiste baan je leven kan transformeren.

block volg hays op social

Volg Hays op social media

Follow Hays on LinkedIn - Hays.be
Volg Hays op Facebook - Hays.nl
Volg Hays op Instagram - Hays.nl