Smart doelen voorbeelden

Smart doelen | voorbeelden

Smart doelen helpen je richting bepalen in je loopbaan; je bundelt gemakkelijk losse gedachten tot een duidelijk plan. Wij laten zien hoe je dit slim en SMART aanpakt met enkele voorbeelden.

Smart doelen voorbeelden - Hays.nl

Wat staat SMART voor?

Smart staat voor:

Met behulp van deze vijf criteria kan jij je doelstellingen op een effectieve manier formuleren, van losse gedachten naar een concreet plan. Zorg er voor dat je elke ‘letter’ opneemt in de doelstelling. Na verloop van tijd kan je evalueren wat wel en wat niet is geslaagd, en nog belangrijker: waarom?

SMART doelen - voorbeelden

Stel, je wil je managementcapaciteiten ontwikkelen. Dan kan een SMART doel daarbij zijn: "Binnen anderhalf jaar wil ik twee managementcursussen afronden met een gemiddeld resultaat van minimaal een 7½."

Hieronder leggen we de vijf criteria uit en geven bij ieder smart doel een voorbeeld.

Specifiek

De doelstelling moet vooral concreet zijn. Wat wil je precies bereiken? Waarom wil je dit bereiken? En welke acties en kwantificatie kan je hieraan verbinden?
Antwoord bij dit voorbeeld: twee managementcursussen afronden.

Meetbaar

Om een doelstelling meetbaar te maken, moet het toetsbaar zijn. Oftewel: bij smart doelen zorg je ervoor dat je weet wanneer je het doel wel of niet behaald hebt. Dit zorgt ervoor dat je tussentijds kunt bijsturen of achteraf kunt evalueren waarom een doel wel of niet geslaagd is.
Antwoord bij dit smart doelen voorbeeld: een gemiddeld resultaat van minimaal een 7½.

Acceptabel

Je moet zelf het doel accepteren, maar je wil ook je omgeving meekrijgen. Je collega’s kunnen bijvoorbeeld voor een draagvlak zorgen om de doelen te behalen. En om hen te overtuigen kies je je doelen en doelstellingen zo, dat zij zich hierin kunnen vinden.
Antwoord bij dit voorbeeld: een cursus duurt 2 maanden en ze worden in het najaar en voorjaar aangeboden. Binnen anderhalf jaar is dus een acceptabel doel.

Realistisch

Het is van belang dat jouw doelstelling haalbaar is. Als je onrealistische doelstellingen kiest, kunt je er ook niet van leren. Stel ze daarom altijd realistisch, maar ook ambitieus op.
Antwoord bij dit voorbeeld: twee cursussen in een jaar is realistisch, evenals een gemiddeld resultaat van minimaal een 7½.

Tijdgebonden

Van uitstel komt afstel. Bij smart doelen geef je een bepaalde tijdsperiode aan je doel, zo zorg je ervoor dat je gerichter actie onderneemt. Je weet wanneer je het doel behaald wilt hebben, wat ook als extra motivatie kan dienen. 
Antwoord bij dit smart doelen voorbeeld: binnen anderhalf jaar, bij voorkeur het voorjaar en met een mogelijke uitloop naar het najaar

Wil je meer weten over persoonlijke ontwikkeling (waarbij we een gratis carrièreplan training aanbieden) of tips lezen om jouw doorgroeimogelijkheden te vergroten?